Reading Time: 2 minutes

பல பெரிய IT நிறுவனங்கள் கடந்த மாதம் முதல் செலவுகளை குறைக்க ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் […]