Reading Time: 2 minutes

உலகிலேயே முதன் முதலில் தோன்றிய சிவபெருமான் கோவில் என்று போற்றி புகழப்படும் இடம் உத்திரகோசமங்கை திருக்கோவில்.